Hầu hết, người bán sử dụng một sự kết hợp của các phương pháp bao gồm: dropshipping, bán buôn, bán và sản xuất theo nhu cầu để tìm nguồn hàng kinh doanh.

Nguồn hàng kinh doanh là nền tảng cho công việc buôn bán; định hướng công việc hàng ngày của bạn. Ngọc Thắng đưa ra những thông tin hấp dẫn mời bạn cùng tìm hiểu về các lựa chọn nguồn cung ứng. Những cạm bẫy khi tìm nguồn hàng kinh doanh bạn có thể vấp phải.

Bạn có 3 cách chính tìm nguồn sản phẩm:

  • Tự làm sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Liên kết với nhà sản xuất hoặc người bán sỉ.
  • Dropshipping.

Khó đánh giá cách tìm nguồn sản phẩm nào tốt hơn hai cách còn lại. Nhưng có nhiều yếu tố để đánh giá xem cách nào là phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.