TẠO VÀ HIỂN THỊ ATTRIBUTES (THUỘC TÍNH) RA TRANG WEBSITE WORDPRESS

Bạn đang sử dụng một website chạy trên nền tảng wordpress? Bạn muốn thêm các thuộc tính cho sản phẩm của mình ? Sản phẩm càng nhiều  chi tiết càng giúp giữ chân người đọc tìm hiểu thêm và muốn mua nó.  Ngay sau đây Ngocthang.net sẽ hướng dẫn các bạn tạo và hiện thị Attributes ra website wordpress.

1.Cách tạo Attributes (thuộc tính) cho sản phẩm

Để tạo được Attributes (thuộc tính) bạn truy cập Products ==> Attributes
Trên màn hiện thị đã có sẵn 2 mẫu thuộc tính.

Cách tạo thuộc tính cho sản phẩm

2.Thêm thông tin cho Attributes (thuộc tính) mới

Trong đó :
Name : Tên thuộc tính mới
Slug :Từ khóa của thuộc tính giúp tìm kiếm dễ dàng và dễ kiểm soát
Chọn Enable Archives nếu bạn muốn thuộc tính này có kho lưu trữ sản phẩm trong cửa hàng của bạn.
Type : kiểu loại thuộc tính gổm : Image (ảnh) , Label (nhãn hiệu) , Colorpicker (chọn màu)
Default sort order : thứ tự sắp xếp gồm : Custom ordering (theo đặt hàng), Name (theo tên), Term id (theo thuật ngữ)
Sau khi điền hoàn thành xong chọn Add attribute

Thêm thông tin cho thuộc tính mới

Nhưng bạn vẫn chưa có các Term(kiểu của thuộc tính) , để thêm kiểu bạn chọn Configure terms .Thêm kiểu cho thuộc tính mới

Tương tự như thêm thuộc tính , bạn hãy thêm kiểu của thuộc tính
Vd: Màu sắc ( cam, đỏ , nâu ….)

Cách thêm kiểu cho thuộc tính

3. Cách hiện thị ra website wordpress

Sau khi hoàn thành xong bước thêm thuộc tính mới , sau đây là các bước để xuất , hiển thị thuộc tính ra website của sản phẩm

Bước 1 : Nhấn chọn Products.

Chọn products

Bước 2 : Thêm attributes (thuộc tính) cho từng sản phẩm

Chọn sản phẩm cần thêm

Chọn sản phẩm chưa có thuộc tính

Bước 3: Kéo xuống mục Product data chọn Variable product

Thêm dữ liệu cho sản phẩm

Bước 4 : Nhấn chọn Attributes.

Vd có 2 thuộc tính màu sắc và size , sau đó chọn value( giá trị ) cho màu sắc và size .

Cách thêm dữ liệu cho sản phẩm

Bước 5 : Nhấn chọn Variation:

Chọn Create variations from all attribute ==> Go

Cách tạo dữ liệu cho sản phẩm

Bước 6 : Màn hình sẽ hiển thị ra như ảnh phía dưới ,nhấn chọn OK

ok

Sau đó màn hình sẽ hiện thị ra :

Dữ liệu sản phẩm

Bước 8: Điền giá trị cho từng kiểu thuộc tính

Vd : giá sản phẩm , kích thước sản phẩm …

Thêm giá trị cho từng dữ liệu

Bước 9: Tương tự các mẫu khác và lưu Save changer

Tương tự các mẫu khác

Bước 10 : Update bài viết & xem view bài viết

Update bài viết

Hãy xem thành quả bạn làm được đã thêm được thuộc tính , kiểu thuộc tính , thuộc tính chi tiết của sản phẩm .

Hiện thị thuộc tính giá trị sản phẩm

Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn tạo và hiển thị các thuộc tính của sản phẩm cho website wordpress. Thật dễ dàng phải không nào, hãy giúp những khách hàng biết rõ nhất về thông tin sản phẩm của bạn ! Chúc các bạn thành công.

 

5/5 - (3 bình chọn)