Để thành công, việc đầu tiên trước khi bắt đầu khởi sự một doanh nghiệp là phải lập một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh; từ khâu phát triển một ý tưởng kinh doanh; nghiên cứu thị trường và tính khả thi của ý tưởng đó. Đến việc quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày khi bắt tay vào thực hiện các ý tưởng kinh doanh đó.

Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng giống như bản đồ cho bạn đi du lịch một nước nào đó vậy. Một câu nói thường ngày của các nhà kinh tế và quản lý. Cũng như các chủ doanh nghiệp là: Nếu doanh nghiệp thất bại trong việc lập kế hoạch. Thì doanh nghiệp đã lập kế hoạch cho sự thất bại rồi đó.

Nếu như không có một kế hoạch tốt; cho dù bạn có những ý tưởng kinh doanh vĩ đại đến mức nào thì cũng rất khó thành công; thậm chí còn là thất bại nặng nề.

Một kế hoạch kinh doanh tốt không những quyết định sự thành công. Trong việc biến ý tưởng kinh doanh ban đầu trở thành hiện thực. Mà còn giúp cho bạn duy trì sự tập trung sau khi đã thành công.